Đăng tải thông tin Sàn giao dịch bất động sản

Sở Xây dựng đăng tải công khai các thông tin của Sàn giao dịch bất động sản Khôi Việt do Công ty CP Đầu tư Khôi Việt Group thành lập cung cấp, trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng

7478/SXD-QLN

V/v ý kiến trả lời bà Bùi Thị Lệ Phương, bà Lê Thị Hoàng Oanh và một số công dân.

6768/SXD-QLN

V/v thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa (Tòa nhà CT2 - Đợt 2).

6767/SXD-QLN

V/v thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (Tòa nhà CC2 - Đợt 4)

6766/SXD-QLN

V/v thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (Tòa nhà CC2 - Đợt 3)

6765/SXD-QLN

V/v thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (Tòa nhà CC3 - Đợt 14)

6764/SXD-QLN

hông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (Tòa nhà CC3 - Đợt 15

13463/UBND-CN V/v công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện Dự án Khu dân cư mới xã Yên Trường, huyện Yên Định

V/v công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện Dự án Khu dân cư mới xã Yên Trường, huyện Yên Định

6457/SXD-QLN V/v thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

V/v thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

6460/SXD-QLN V/v thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (Đợt 25)

V/v thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (Đợt 25)

Các tin khác