7905/UBND-CN

V/v công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án Khu dân cư mới thị trấn Thọ Xuân (đối diện công sở thị trấn Thọ Xuân), huyện Thọ Xuân.

7750/UBND-CN

V/v công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án Khu dân cư đồng Đầm Bối, thôn Tân Minh, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

Công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho 04 xã thuộc huyện Nga Sơn

Công nhận “Hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã” năm 2022 cho 04 đơn vị: Xã Nga Liên, xã Nga Yên, xã Nga Thạch, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn.

3281/SXD-QLN

V/v hướng dẫn của Bộ Xây dựng về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

3135/SXD-QLN

V/v thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua tại Tòa nhà CT3 thuộc Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa

2834/SXD-QLN

V/v thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua tại Dự án Lô đất đối ứng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, thị xã Nghi Sơn, theo hình thức PPP (Hợp đồng BT) - Đợt 1

Thông báo Danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (Đợt 2 - 2024)

Danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (Đợt 2 - 2024)

THÔNG BÁO Danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (Đợt 1 - 2024)

Do hệ thống lỗi đề nghị xem danh sách công bố tại mục hệ thống văn bản trên website để dowload file

Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư (Công ty cổ phần ĐTC Phúc Hải)

Sở Xây dựng đăng tải công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành do Công ty cổ phần ĐTC Phúc Hải

Các tin khác