V/v tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

Thực hiện công văn số 17682/UBND-KSTTHCNC ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

V/v triển khai và tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BTC, ngày 25/10/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh năm 2024; Công văn số 1141-CV/ĐUK ngày 08/11/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về triển khai và tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2024

Tập trung hoàn thiện thể chế về quản lý phát triển đô thị bền vững

(Xây dựng) – Ngày 8/11, Bộ Xây dựng đã chủ trì việc tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2023. Hội thảo gồm 1 phiên khai mạc toàn thể và 3 hội thảo chuyên đề với các chủ đề “Quy hoạch đô thị hướng tới phát triển đô thị bền vững”; “Chuyển đổi số trong quản lý phát triển đô thị”; “Phát triển đô thị thân thiện với môi trường và chống chịu biến đổi khí hậu”.

Thanh Hóa: Quy hoạch đô thị tạo động lực cho sự phát triển

(Xây dựng) - Xác định được việc quy hoạch đô thị đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa gắn liền với đô thị hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Vì vậy những năm qua, Thanh Hóa luôn quan tâm đến quy hoạch phát triển đô thị.

Thanh Hóa: Công bố quy hoạch chung Khu công nghiệp Phú Quý

(Xây dựng) - Chiều 16/10, UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Phú Quý.

Ngành Xây dựng tăng trưởng 6,17% trong 9 tháng đầu năm 2023

(Xây dựng) – Ngày 18/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng Thanh Hóa: Triển khai thực hiện chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(Xây dựng) - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, về chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan như: Kế hoạch số 2130/KH-SXD ngày 01/4/2022 về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Chuyển đổi số ngành Xây dựng gắn với cải cách thủ tục hành chính

(Xây dựng) – Xác định việc chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) gắn với hoạt động của Bộ phận một cửa, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Chuyển đổi số ngành Xây dựng gắn với cải cách thủ tục hành chính

(Xây dựng) – Xác định việc chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) gắn với hoạt động của Bộ phận một cửa, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Các tin khác