Lượt xem: 576 | Gửi lúc: 13/07/2023 14:19:35

Hội nghị phổ biến Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Ngày 11/7/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở Xây dựng và Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, Bộ Xây dựng luôn xác định công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tích cực tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy phạm pháp luật trọng tâm của ngành; đưa công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Xây dựng đạt hiệu quả cao, tạo khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh hơn để quản lý bằng pháp luật đối với lĩnh vực xây dựng.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng pháp luật với công tác tổ chức, thi hành pháp luật, chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đầy đủ, kịp thời, ngay từ khi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Qua đó, các cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nắm bắt, cập nhật và hiểu rõ hơn các quy định mới, nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả hoạt động thực thi pháp luật về xây dựng.


Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tống Thị Hạnh trình bày tại Hội nghị

Tại Hội nghị, bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định số 35/2023/NĐ-CP. Nghị định này được ban hành nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, thúc đẩy các thành phần kinh tế khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường phân cấp trong quản lý nhà nước gắn với công tác kiểm tra, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan Trung ương và địa phương; đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu về cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP bao gồm 17 Điều và 7 Phụ lục; trong đó quy định sửa đổi, bổ sung 12 Nghị định; bãi bỏ toàn bộ 1 Nghị định; bãi bỏ một phần 1 Nghị định; quy định về kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng; quy định về nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (20/6/2023).


Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng và các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan tới quá trình triển khai thực hiện các chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng thời gian qua.

Theo Ban tổ chức, hội nghị phổ biến Nghị định số 35/2023/NĐ-CP có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ kịp thời đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, các Bộ, Sở, ngành liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trần Hà - Thu Trang