Lượt xem: 549 | Gửi lúc: 03/04/2024 14:44:24

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và tuyền thống của MTTQ Việt Nam và lịch sử MTTQ tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Kế hoạch số 760/KH-MTTQ-BTT, ngày 06/3/2024; Công văn số 3231/MTTQ-BTT, ngày 26/3/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu lịch sử truyền thống của MTTQ Việt Nam và Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa"; Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức Cuộc thi vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 01/4/2024, tại Viễn Thông Thanh Hóa.

Để Cuộc thi tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể các tầng lớp Nhân dân, thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV và Đại hội đâị biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đề nghị toàn thể Nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức trong tỉnh truy cập và tìm hiểu tại website: https://thitructuyen.mttq.thanhhoa.gov.

Văn phòng