Lượt xem: 1367 | Gửi lúc: 29/06/2022 16:08:20

CHI BỘ THANH TRA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM, NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 22/4/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 09/6/2022 của Đảng ủy Sở Xây dựng về chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ngày 28/6/2022 Chi bộ Thanh tra đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025, đây là đơn vị được Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng chọn làm đơn vị chỉ đạo đại hội điểm, rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đồng chí Lê Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc sở.

1.png
Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Chi bộ Thanh tra hiện nay có 11 đảng viên, hầu hết trưởng thành từ công tác thanh tra của ngành Xây dựng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức kỷ luật tốt, có trách nhiệm cao với công việc được giao. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, thực hiện 19 cuộc thanh tra, 24 cuộc kiểm tra về trật tự xây dựng đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận và giải quyết triệt để 62 đơn thư của tổ chức công dân, không để tồn đọng kéo dài. Định kỳ hằng quý, đều tham mưu cho Giám đốc Sở Xây dựng ban hành các văn bản để đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng. Đồng thời đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp, tăng cường thực hiện nhiệm vụ, các huyện, thị, thành phố đã tiến hành kiểm tra: 6.855 công trình. Trong đó: số công trình vi phạm trật tự xây dựng 469 công trình; số công trình xử phạt vi phạm hành chính 279 công trình; số tiền xử phạt vi phạm hành chính 4,993 tỷ đồng). Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, ý thức tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị được thanh tra. Đồng thời ngăn chặn được các hành vi vi phạm pháp  luật phát sinh; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và các hành vi thực hiện chưa đúng chế độ chính sách, giảm trừ hoặc thu hồi số tiền thất thoát cho ngân sách nhà nước...

3.png
Đồng chí Lê Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thanh tra Sở đã tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 về Ban hành quy định quản lý trật tự xây dựng, phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 04/6/2021 về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2.png
Đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tặng hoa Chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Thanh tra nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Chi bộ; dự thảo chương trình hành động; dự thảo nghị quyết đại hội và bầu Ban Chấp hành Chi bộ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư. Đồng chí Mai Văn Tuấn, Chánh Thanh tra tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ Thanh tra nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tin và ảnh: Xuân Hoàn; Mai Huy