Lượt xem: 5132 | Gửi lúc: 20/01/2019 08:03:48

Ngành Xây dựng Thanh Hóa: Tổng kết công tác 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

(Xây dựng) - Ngày 18/01, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.


Ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết do ông Nguyễn minh Huân, Phó Giám đốc Sở trình bày tại Hội nghị, năm 2018, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra với kết quả đạt được khá toàn diện trên mọi lĩnh vực công tác như sau: Tổng vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn ước đạt 103.500 tỷ đồng, bằng 100,50 % kế hoạch; giá trị sản xuất theo giá cố định năm 2010 đạt 54.925 tỷ đồng, tăng 13.47% năm 2017; giá trị gia tăng theo giá cố định năm 2010 đạt 17.343,1 tỷ đồng, tăng 7,8% so với 2017; trong tốc độ tăng trưởng 15,16% GRDP toàn tỉnh, ngành Xây dựng đóng góp 1,33%; tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch 91%, tăng 2,2% năm 2017.

Trong năm, Sở tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành bao gồm: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch – kiến trúc; đẩy mạnh công tác phát triển đô thị, tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ trong đầu tư xây dựng.

Đối với cải cách thủ tục hành chính: Năm 2018, đã đạt được cả 3 tiêu chí là giảm thủ tục hành chính (TTHC), thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí tuân thủ TTHC. Năm 2018 đã công bố mới 10 danh mục TTHC, hủy bỏ, bãi bỏ 04 TTHC thuộc thẩm quyền, công bố mới 01 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế nghi Sơn. Theo đó, tổng số TTHC thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh thuộc lĩnh vực xây dựng còn 31 TTHC (so với 139 TTHC đầu năm 2017), đã giảm 30% thời gian thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền của Sở, giảm 50% thời gian so với quy định hiện hành đối với các hồ sơ có thời gian giải quyết từ 10 ngày trở lên. Về chi phí tuân thủ TTHC, đã rà soát, đơn giản hóa 2 TTHC về hoạt động xây dựng. Nhờ đó, trong thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã tiết kiệm được 28.760.000 đồng/năm, thủ tục định dự án hoặc thẩm định thiết kế cơ sở tiết kiệm được gần 47 triệu đồng/năm.

Về công tác tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng (CTXD): Ngoài phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhanh những hành vi có biểu hiện vi phạm trong hoạt động xây dựng. Trong năm 2018, đã tổ chức kiểm tra 265 công trình; kiểm tra việc nghiệm thu 112 công trình (trong đó không chấp thuận nghiệm thu 22 công trình). Qua đó đã giúp các chủ đầu tư khắc phục kịp thời những tồn tại về mặt kỹ thuật, yêu cầu phá dỡ, làm lại những phần công trình không đảm bảo chất lượng. Cùng với đó, trong quản lý đầu tư xây dựng, năm 2018 đã thực hiện 15 cuộc thanh tra. Xử lý vi phạm số tiền trên 9,2 tỷ đồng, trong đó trừ giảm không thanh toán hơn 8,4 tỷ đồng. Ngoài ra, đã xử phạt vi phạm hành chính 412.500.000 đồng.

Trong lĩnh vực quản lý quy hoạch – kiến trúc: Năm 2018, chất lượng đồ án quy hoạch tiếp tục được cải thiện, nâng cao về tầm nhìn dự báo, thu hút nhiều dự án tại các đô thị thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn. Trong năm đã có 01 đồ án quy hoạch xây dựng (QHXD) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế nghi Sơn); trên địa bàn tỉnh có 9 đồ án QHXD được tỉnh phê duyệt, 13 nhiệm vụ QHXD, 8 đồ án QHXD đã thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, đã có 03 trong tổng số 04 đô thị đã được phê duyệt quy hoạch chung. Các đô thị có tiềm năng du lịch đều được đưa vào kế hoạch và tổ chức thực hiện lập quy hoạch phân khu chức năng đặc thù, làm cơ sở kêu gọi đầu tư.


Ông Đào Vũ Việt - Giám đốc Sở phát biểu phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.

Đối với công tác phát triển đô thị và ứng dụng khoa học – công nghệ trong đầu tư xây dựng: Năm 2018, quy hoạch Điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó, nhiều đô thị đạt tiêu chí đô thị loại IV, loại V được công nhận. Đến nay, toàn tỉnh đã có 31 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt 23,5%, tỷ lệ dân số đô thị đạt 829.150 người/3.528.300 người.

Phát huy những thành tích của năm 2018, trong năm 2019, ngành Xây dựng Thanh Hóa đặt mục tiêu: Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 125.000 tỷ đồng, vượt 20,8% năm 2018; giá trị sản xuất của ngành đạt 62.340 tỷ đồng (theo giá cố định 2010), tăng 13,5% so với 2018; GRDP (theo giá cố định 2010) ngành đạt 19.603 tỷ đồng, tăng 13% năm 2018; trong tốc độ tăng trưởng toàn tỉnh 20% (dự kiến), ngành Xây dựng đóng góp 2,23%, tỷ lệ hộ dùng nước sạch đô thị 93%, tăng 2,2% năm 2018.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tặng hoa cho lãnh đạo Sở.

Ngoài những chỉ tiêu trên, trong năm 2019, ngành Xây dựng Thanh Hóa sẽ tiếp tục tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đô thị của năm; tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch – kiến trúc; hoàn thành chương trình phát triển nhà ở năm 2019 đối với nghèo, người có công với cách mạng.


Đào Nguyên Xim