Lượt xem: 26445 | Gửi lúc: 27/06/2016 10:30:43

Triển khai Đề án 1961 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

(Xây dựng) - Hội nghị triển khai Đề án 1961 về “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2016-2020” khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã diễn ra sáng 24/6 tại Đà Nẵng. Đây là hoạt động đáng chú ý nhằm hướng tới thúc đẩy công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn cả nước cũng như khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây nguyên, đại diện các cục, vụ chuyên ngành của Bộ Xây dựng, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây nguyên cùng một số tổ chức quốc tế đã tham dự Hội nghị.


Gia Lai, cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với Duyên hải miền Trung.

Nằm giữa hai đầu đất nước, được nối liền bởi hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không, miền Trung - Tây Nguyên có những tiềm năng, lợi thế để mở rộng liên kết hợp tác với bên ngoài. Với vị trí địa lý thuận lợi, khu vực này có thể mở rộng quan hệ kinh tế với hai miền của đất nước, nhất là hai vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phía Bắc. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên và lịch sử, quy hoạch, kết cấu hạ tầng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên còn nhiều yếu kém, bất cập, các nguồn lực tại chỗ còn hạn chế, gây cản trở lớn đến tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các tỉnh.

Hiện nay, việc phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch tổng thể cũng như công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị ở khu vực này đang là một trong những nội dung được quan tâm nhiều, bởi nó liên quan trực tiếp đến sự phát triển chung của toàn khu vực.

Vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (NNL) nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách. Có thể nói, khu vực miền Trung - Tây nguyên đang trong quá trình tập trung khai thác nguồn lực con người nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Mặc dù thời gian qua, khu vực này đã đạt được nhiều kết quả khích lệ, tuy nhiên để có thể phát triển nhanh, mạnh, cần giải quyết các vấn đề còn tồn tại liên quan đến quản lý xây dựng và phát triển đô thị, đặc biệt trong giai đoạn 2016-2020, khi mà các địa phương sắp xếp, bố trí nhân sự cho nhiệm kỳ mới tại Đảng bộ, HĐND, UBND các cấp. Đây là giai đoạn cần phải có một lực lượng lớn các cán bộ công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở kế hoạch tổng thể triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2, ngày 8/1/2016, bằng văn bản số 143/VPCP-KTN, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án đến năm 2020 và mở rộng đối tượng tham gia học tập theo Đề án. Hội nghị triển khai Đề án 1961 về “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp” khu vực miền Trung - Tây nguyên giai đoạn 2016-2020 đã diễn ra tốt đẹp và nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp của các nhà quản lý của các bộ, ngành và lãnh đạo các địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Đức Duy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, Bộ Xây dựng đã hết sức nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án. Đề án đã hoàn thành được nhiều nhiệm vụ như: Tổ chức Ban chỉ đạo để điều hành quản lý thực hiện Đề án, trong đó có sự tham gia phối hợp của các bộ, ngành, địa phương; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, cách thức tổ chức các khóa đào tạo đồng thời tuyên truyền, quảng bá về nội dung ý nghĩa của Đề án 1961 tới từng địa phương; hoàn thành việc xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu cho các nhóm đối tượng học viên. Các bộ tài liệu được biên soạn công phu và nhận được đánh giá tích cực từ phía học viên tham dự những khóa học. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - đơn vị được giao chủ trì thực hiện Đề án đã xây dựng đội ngũ giảng viên là lãnh đạo các cục, vụ, viện, đồng thời mời các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước tham gia giảng dạy chương trình.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy phát biểu tại Hội nghị.

Để triển khai hiệu quả Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020, cần hoàn thành những mục tiêu cụ thể như sau:

Một là: Đến năm 2020 có 100% cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp, bao gồm cả những đối tượng mở rộng, được đào tạo bồi dưỡng theo các chương trình của Đề án 1961.

Hai là: Hoàn thành việc rà soát, chỉnh sửa 8 bộ tài liệu đã được Bộ Xây dựng ban hành theo hướng tinh gọn, thiết thực, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, liên tục.

Ba là: Xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm chức của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, đội ngũ giảng viên nguồn của các địa phương có năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với các chương trình, đối tượng đào tạo.

Bốn là: Xây dựng và hoàn thiện thể chế để hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị trở thành hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và bắt buộc đối với cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp.

Năm là: Áp dụng hình thức học tập trực tuyến E-Learning kết hợp bồi dưỡng trực tiếp trên lớp.


Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Đã Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Đã Nẵng - một trong các địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao, cũng là địa phương đề xuất với Trung ương xây dựng mô hình chính quyền đô thị, phát biểu: Chúng tôi thống nhất cao các nội dung của Đề án. Quá trình giám sát phát triển đô thị luôn được các địa phương rất quan tâm. Vì vậy, địa phương đặc biệt chú trọng đến mục tiêu giai đoạn mới của Đề án. Việc phối hợp của địa phương với Bộ Xây dựng và Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là rất qua trọng. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đã trang bị nhiều kiến thức giúp điều hành tốt hoạt động tại địa phương. TP. Đã Nẵng thời gian tới sẽ tăng cường phối hợp để tổ chức tốt các lớp theo Đề án.

Ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Phó trưởng Ban chỉ đạo Đề án đã nêu ra một số giải pháp thực hiện Đề án trong thời gian tới, như công tác chuẩn bị giảng viên, tổ chức đào tạo cho từng nhóm đối tượng, phương pháp đào tạo bồi dưỡng áp dụng các hình thức tích cực như học trực tiếp trên lớp và học trực tuyến E-Learning, xây dựng hoàn chỉnh bộ chương trình tài liệu đào tạo bồi dưỡng. Công tác phối hợp giữa Bộ Xây dựng với các bộ, ngành, địa phương, với các tổ chức quốc tế cần đặc biệt chú trọng nhằm thực hiện tốt các mục tiêu mà Đề án đã đặt ra.


Ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Phó trưởng Ban chỉ đạo Đề án phát biểu về giải pháp thực hiện Đề án giai đoạn 2016-2020

Tại Hội nghị, ý kiến của đại diện Viện Quản lý đô thị châu Á chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý đô thị của một số nước trên thế giới. Các nhà quản lý địa phương phát biểu tập trung làm rõ kế hoạch thực hiện Đề án của địa phương mình với Ban chỉ đạo nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc hoàn thành các mục tiêu của Đề án trong thời gian tới. Phân tích, đánh giá những bất cập, khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện Đề án ở địa phương và có giải pháp để hoàn thành mục tiêu Đề án trong giai đoạn tiếp theo.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các chuyên gia, lãnh đạo các địa phương, ông Đỗ Đức Duy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Đề án đã nhấn mạnh về các nội dung trong quản lý phát triển đô thị. Ông cũng nhận định: Các ý kiến trong Hội nghị đều cho thấy sự đặc biệt cần thiết của Đề án. Những ý kiến đóng góp tại Hội nghị rất quan trọng, chúng tôi ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đề xuất. Cần thiết kế các chương trình linh hoạt, phù hợp với học viên. Việc đào tạo, bồi dưỡng sau này với mục tiêu đào tạo theo yêu cầu chức danh và theo vị trí việc làm. Đây cũng là mô hình của nhiều nước trên thế giới. Ban chỉ đạo Đề án hoàn toàn đồng ý với các ý kiến và sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để Đề án thực sự thiết thực và hiệu quả đối với sự phát triển của các đô thị Việt Nam.

Nguyễn Thanh Hương