Lượt xem: 361 | Gửi lúc: 02/08/2023 16:16:17
Bookmark and Share

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023

Chiều ngày 31/7/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023.

.

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hoá; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh -Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo chủ chốt các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã triển khai, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2023. 

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; dự báo những thuận lợi và khó khăn, thách thức; phát huy tiềm năng và khả năng phát triển trên các lĩnh vực, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu của năm 2023, trong đó nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm như: Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm đạt 14,59% trở lên (cả năm đạt 11% trở lên); sản lượng lương thực đạt 611,4 nghìn tấn (kế hoạch năm 1.500 nghìn tấn); kim ngạch xuất khẩu đạt 3.069 triệu USD trở lên (kế hoạch năm 5.500 triệu USD); huy động vốn đầu tư phát triển đạt 73.910 tỷ đồng trở lên (kế hoạch 140.000 tỷ đồng); thu ngân sách Nhà nước đạt 18.230 tỷ đồng trở lên, phấn đấu vượt 10% dự toán trở lên (dự toán Trung ương giao 35.340 tỷ đồng)…

Quang cảnh Hội nghị

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phải đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; cùng với tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 07/12/2022 và Kết luận số 2341-KL/TU ngày 04/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đó là: Tăng cường, củng cố và giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2023; xây dựng kế hoạch năm 2024, bảo đảm thiết thực, khả thi với tinh thần phấn đấu cao. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Quang cảnh Hội nghị

Tiếp tục rà soát, điều hành các quy hoạch; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước; rà soát, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, khu vực thu, từng sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành kịp thời, bảo đảm thu đúng, thu đủ các nguồn thu. Khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất; thu hồi các khoản nợ đọng ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, cấp quyền khai thác khoáng sản đã quá thời hạn; phấn đấu thu đạt mức cao nhất. Chú trọng thực hiện các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu mới...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên đã quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm. Trong đó, trọng tâm là rà soát, chuẩn bị, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp; chuẩn bị tốt cho công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh theo định lấy phiếu tín nhiệm; xây dựng kế hoạch thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân; xây dựng kế hoạch đào tạo, quy hoạch cán bộ theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024, trong đó trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, các công trình, dự án, công tác quản lý đất đai, tài chính. Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, sâu sát cơ sở, kiên quyết không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng khẳng định: mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Thanh Hoá tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, kết quả nổi bật. Tình hình chính trị tiếp tục ổn định. Kinh tế tăng trưởng khá. Văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ và có một số đột phá. Quốc phòng – an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng bài bản. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, sáng tạo. Tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục được củng cố và nâng lên. Hình ảnh đất và người Thanh Hoá ngày càng đẹp hơn đối với bạn bè trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ rõ: thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều; trong khi đó, rất nhiều nhiệm vụ năng nề đang chờ đợi chúng ta phía trước. Do vậy, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành và các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 12 ngày 07/12/2022, và Kết luận số 2402 ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy. Cần đánh giá khách quan, chính xác kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chương trình, kế hoạch năm 2023 và cả nhiệm kỳ; tập trung lãnh đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thành công chương trình công tác năm 2023 và cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 có tính phấn đấu, tính khả thi cao và phải quyết tâm thực hiện thắng lợi.
Tăng cường làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân; khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế; chủ động ứng phó với khó khăn, thách thức; khắc phục hiệu quả các hạn chế, yếu kém; huy động tối đa các nguồn lực, để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đánh giá đúng tình hình, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kịch bản điều hành phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống Nhân dân; chăm lo làm tốt công tác quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, vi phạm. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nói đi đôi với làm, quyết liệt trong hành động, làm đến cùng, làm dứt điểm và đo đếm được kết quả, hiệu quả; khắc phục các "điểm nghẽn", vướng mắc, khâu chậm trễ, kéo dài trong điều hành, tổ chức thực hiện.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý: phải chăm lo củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng; thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của từng cấp ủy, chi bộ. Chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh gắn với triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện của cấp ủy; tích cực đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Bích Phương