Lượt xem: 705 | Gửi lúc: 19/01/2022 14:20:46

Thông báo kết quả sát hạch trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về tiếp nhận làm viên chức Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa năm 2021


Nội dung theo Thông báo số 03/TB-TTKĐ ngày 13/01/2022  của Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa (tại file đính kèm)


Lê Tuấn Anh

File đính kèm: