Lượt xem: 836 | Gửi lúc: 19/01/2022 13:35:34

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị thẩm định đồ án Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

(Xây dựng) - Ngày 17/1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị thẩm định đồ án Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm tham dự Hội nghị.

bo truong nguyen thanh nghi chu tri hoi nghi tham dinh do an quy hoach chung do thi thanh hoa tinh thanh hoa den nam 2040
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị thẩm định.

Tại Hội nghị, đại diện Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa đã trình bày đồ án Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Theo đó, đồ án có phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng hơn 228km2, dân số hiện trạng khoảng 605.000 người. Dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 780.000 người, đến năm 2040 khoảng 1 triệu người.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm nâng cao vai trò, vị thế của đô thị Thanh Hóa, là lõi của vùng đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hóa thịnh vượng, giàu bản sắc, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu, phát huy truyền thống và lịch sử văn hóa đồng bằng sông Mã và văn hóa Đông Sơn.

Đô thị Thanh Hóa sẽ được phát triển theo hướng thông minh - văn minh - hiện đại, là trung tâm động lực, phát triển, là biểu tượng cho sự năng động của tỉnh Thanh Hóa. Đô thị Thanh Hóa đáp ứng vai trò đầu tàu kết nối, trung tâm động lực phát triển mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật và an ninh quốc phòng của tỉnh.

Về định hướng không gian trung tâm, đồ án hướng đến phát triển đô thị Thanh Hóa theo mô hình lấy trục đại lộ Lê Lợi kéo dài làm trục trung tâm, lấy sông Mã làm trục cảnh quan của đô thị; hình thành khung cấu trúc đô thị “3 trục phát triển - 6 trung tâm - 1 hành lang sinh thái tự nhiên”.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá: Đồ án Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 được xây dựng sát thực tế, rõ mục tiêu, tầm nhìn, đưa ra được những giải pháp khả thi. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiếp thu những ý kiến xây dựng đồ án trước đó và đã tiến hành bổ sung nội dung phù hợp.

Các thành viên Hội đồng thẩm định cũng đóng góp thêm một số ý kiến để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện đồ án như bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai, phân bố cụ thể chỉ tiêu đất an ninh; bổ sung thêm các giải pháp tiêu nước và thoát nước, chống ngập đô thị; rà soát các dự án sử dụng ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn; quan tâm đầu tư về khoa học công nghệ…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cho biết: Những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định đối với đồ án Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 sẽ được tỉnh Thanh Hóa tiếp thu và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

bo truong nguyen thanh nghi chu tri hoi nghi tham dinh do an quy hoach chung do thi thanh hoa tinh thanh hoa den nam 2040
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Liêm, quy hoạch là tiền đề quan trọng để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện có hiệu quả định hướng phát triển đô thị Thanh Hóa ngày càng hiện đại, văn minh, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng, phát huy được bản sắc dân tộc, giá trị lịch sử của nói riêng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa có vị trí quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Những năm gần đây, thành phố Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ về hạ tầng kỹ thuật xã hội, diện mạo đô thị hiện đại, đáp ứng cuộc sống của người dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị tỉnh Thanh Hóa, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng để hoàn thành đố án trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu làm rõ và bám sát định hướng của tỉnh Thanh Hóa nói chung và Thành phố Thanh Hóa nói riêng theo Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, để cụ thể hóa chủ trương, bảo đảm tích hợp đồng bộ vào quy hoạch vùng.

Đồ án quy hoạch tuân thủ các quy chuẩn về quy hoạch, bám sát nhiệm vụ quy hoạch Thủ tưởng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg năm 2019. Tỉnh Thanh Hóa rà soát hiện trạng, có đánh giá chính xác về dân cư, hạ tầng kiến trúc - xã hội và các dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với quy hoạch. Đối với việc sát nhập toàn bộ huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cần rà soát lại các tiêu chí của đô thị loại I và hạ tầng xã hội của huyện Đông Sơn để bảo đảm điều kiện của đô thị loại I.

Bộ trưởng đồng thời đề nghị tỉnh Thanh Hóa đánh giá, phân tích lợi thế và hạn chế sau khi sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, đồng thời phải có sự so sánh đô thị Thanh Hóa với các đô thị khác trong cả nước về khả năng, cơ hội cạnh tranh. Tỉnh Thanh Hóa phải làm rõ quy mô dân số, đặt ngưỡng dân số phủ hợp với đô thị, đảm bảo có biện pháp đáp ứng cơ sở hạ tầng trong tương lai...

Về khả năng định hướng phát triển đô thị, Bộ trưởng đề nghị tỉnh bám sát nhiệm vụ quy hoạch, xác định lại tính chất cấu trúc đô thị; xác định rõ các khu vực phát triển, có thể phát triển thêm không gian ngầm, dịch vụ công cộng. Đối với quy mô đất trong phát triển đô thị, cần rà soát lại các loại đất cho phù hợp, bảo đảm định hướng phát triển, định hướng sử dụng đất dự trữ, đất cho du lịch, quốc phòng - an ninh. Các công trình, dự án quy mô phải có điểm nhấn về kiến trúc mang nét đặc trưng riêng của tỉnh Thanh Hóa...

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cũng đã đề nghị Văn phòng Chính phủ hỗ trợ, phối hợp để tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện đồ án, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch này.

Lê Tuấn Anh