Gửi lúc 09:00 | 13/08/2014 | 33975 lượt xem

Hỏi:

Hệ số điều chỉnh dự toán trong QĐ 1235 là bù so với đơn giá 3592, 3593, 3594 mức lương tối thiểu là 1.400.000đ. và tại thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu của vùng 3 là 1.800.000đ, vùng 4 là 1.650.000đ. vậy tại sao hệ số điều chỉnh tại vùng 3 là NC: 1.161, máy: 1.032 lại thấp hơn vùng 4 có hsđc là NC: 1.179, Máy: 1.0326. Trong phụ lục 1 của QĐ 1235 Tôi vẫn thấy bảng lương ngày của vùng 3 lớn hơn vùng 4. Kính mong quý sở giải thích giúp Tôi về cách tính hệ số điều chỉnh trên. Tôi rất mong nhận được hồi âm sớm của quý sở. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Sở Xây dựngxin trả lời bạn như sau:

Căn cứ Điều 2, Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 Mức lương tối thiểu vùng”. Quy địnhmức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến hết ngày 31tháng 12 năm 2012 như sau:

-  Mức 1.550.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanhnghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

-  Mức 1.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanhnghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

Hệ số điều chỉnh dự toán theo QĐ 1235 ngày 16/4/2013 đã công bố chi tiếttheo từng vùng (không phải chỉ với mức lương 1.400.000 đồng/tháng như bạn nêu),nếu bạn áp dụng cho lương vùng 3 đã có hệ số điều chỉnh trong thuyết minh cácbộ đơn giá (3592, 3593...)

Câu hỏi khác cùng chủ đề