Lượt xem: 637 | Gửi lúc: 02/10/2023 14:51:04

13463/UBND-CN V/v công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện Dự án Khu dân cư mới xã Yên Trường, huyện Yên Định

V/v công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện Dự án Khu dân cư mới xã Yên Trường, huyện Yên Định

Phòng QLN&TTBĐS

File đính kèm: