Lượt xem: 452 | Gửi lúc: 02/10/2023 10:40:06

6457/SXD-QLN

V/v thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

File đính kèm:

Bài viết khác