Lượt xem: 389 | Gửi lúc: 28/09/2023 07:25:02

Thông báo thông tin dự án: Nhà ở công nhân khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa (hạng mục Tòa nhà CT2, CT3)

THÔNG BÁO THÔNG TIN DỰ ÁN: NHÀ Ở CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ HOÀNG LONG, PHƯỜNG TÀO XUYÊN, THÀNH PHỐ THANH HÓA (Hạng mục Tòa nhà CT2, CT3)

Để thuận lợi người dân biết, đăng ký và thực hiện việc theo dõi, giám sát Dự án Nhà ở công nhân khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa (hạng mục Tòa nhà CT2, CT3), Sở Xây dựng đăng tải trên Website nội dung mà Công ty CP Đầu tư phát triển Bất động sản nhà Việt Nam báo cáo, cụ thể như sau: 
1. Tên dự án: Nhà ở công nhân khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa. 
Địa điểm: Phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa. 
2. Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư phát triển Bất động sản nhà Việt Nam Địa chỉ liên lạc: Lô 01 đường Đông Hương 1, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. 
3. Địa chỉ nộp đơn đăng ký: Lô 01 đường Đông Hương 1, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá; Điện thoại: 0888.96.36.36.
 4. Tiến độ thực hiện dự án: 
- Khởi công xây dựng: Tháng 10/2020. - Hoàn thành và đi vào sử dựng: Dự kiến tháng 5/2024.
 5. Quy mô hạng mục Tòa nhà CT2, CT3: Mỗi Tòa nhà cao 09 tầng + tum thang. 
- Tầng 01 bố trí: Nhà để xe máy, xe đạp; phòng sinh hoạt cộng đồng; 03 căn hộ (trong đó 01 căn hộ 1 có diện tích 68,0m2; 02 căn hộ có diện tích 64,0m2); phòng quản lý + trực PCCC; sảnh; phòng thu gom rác và khu vệ sinh; 
- Tầng 2 đến tầng 9 mỗi tầng bố trí: 15 căn hộ; trong đó: Căn hộ loại A (02 căn) có diện tích khoảng 38,2m2; căn hộ loại B (01 căn) có diện tích khoảng 52,5m2; căn hộ loại C (08 căn) có diện tích khoảng 56,0m2; căn hộ loại D (04 căn) có diện tích khoảng 59,0m2. Tum thang bố trí các khu vực kỹ thuật. Giao thông đứng sử dụng thang máy (03 thang) và thang bộ (02 thang), giao thông ngang bằng sảnh và hành lang giữa rộng 1,8m. 
6. Số lượng căn hộ để bán, cho thuê, cho thuê mua: 3 Tổng số căn hộ để bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội là: 246 căn, tương ứng khoảng 13.398m2 sàn. 
- Phần diện tích sàn căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê khoảng 2.679,6m2 (khoảng 49 căn), tương ứng tỷ lệ 20%; 
- Phần diện tích sàn căn hộ nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua khoảng 10.718,4m2 (khoảng 197 căn), tương ứng tỷ lệ 80%; 
7. Diện tích căn hộ: Từ 38,2 m2 đến 68 m2.
 8. Giá căn hộ do chủ đầu tư tạm tính: 
- Giá bán căn hộ trung bình phần diện tích sàn nhà xã hội (đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%): 12.667.000 đồng/m2 sử dụng căn hộ (diện tích thông thủy). 
- Giá cho thuê căn hộ trung bình phần diện tích sàn nhà xã hội (đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%): 79.389 đồng/m2 sử dụng căn hộ (diện tích thông thủy)/tháng.
 - Giá cho thuê mua căn hộ trung bình phần diện tích sàn nhà xã hội (đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%): 12.653.800 đồng/m2 sử dụng căn hộ (diện tích thông thủy). (Sau khi có văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư ban hành giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội của dự án trên nguyên tắc không được cao hơn giá đã được thẩm định). 
9. Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký: Từ ngày 01/4/2023. 
10. Trách nhiệm của chủ đầu tư: - Công ty CP Đầu tư phát triển Bất động sản nhà Việt Nam chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật về tính đúng đắn, trung thực số liệu do Công ty cung cấp. 
- Đăng tải ít nhất 01 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương và công bố tại Sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có) để người dân biết, đăng ký và thực hiện việc theo dõi, giám sát

Phòng QLN&TTBĐS

Bài viết khác