Lượt xem: 817 | Gửi lúc: 15/02/2022 17:08:19

Triển khai hướng dẫn các tổ chức, cá nhân gọi đến đường dây nóng Tổng đài 1022 Thanh Hóa để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Theo Công văn số 166/STTTT-QLVT ngày 27/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức, cá nhân gọi đến đường dây nóng Tổng đài 1022 Thanh Hóa để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung theo Công văn số 166/STTTT-QLVT kèm theo./.

Lê Tuấn Anh