Lượt xem: 2459 | Gửi lúc: 12/03/2013 16:20:13

239/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

File đính kèm:

Bài viết khác