Lượt xem: 1962 | Gửi lúc: 12/03/2013 16:16:41

657/QĐ-UBND

Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, thành lập tổ giúp việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Luật đất đai (sửa đổi)

File đính kèm:

Bài viết khác