Lượt xem: 2121 | Gửi lúc: 12/03/2013 16:14:13

21/KH-UBND

Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

File đính kèm:

Bài viết khác