Lượt xem: 2219 | Gửi lúc: 23/07/2013 08:21:18

250/BXD-QLN

của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đối tượng cho vay theo TT số 11/2013/TT-NHNN và TT số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013.

File đính kèm:

Bài viết khác