Lượt xem: 741 | Gửi lúc: 19/04/2018 08:57:30
Bookmark and Share

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQVN và Trung ương Đoàn về Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo

Ngày 17/4/2018, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh có buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Trung ương MTTQVN) và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn) về Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản Nguyễn Mạnh Khởi cho biết, theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Nhà nước thực hiện hỗ trợ cho các hộ nghèo vay vốn để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, với mức vay tối đa 25 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm, thời hạn vay tối đa 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Ngoài nguồn vốn này, các địa phương còn lồng ghép các chương trình hỗ trợ khác để nâng cao chất lượng nhà ở cho các gia đình, như vốn từ Quỹ vì người nghèo, tiền hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương.

Đến hết năm 2017, qua tổng hợp số liệu báo cáo từ các địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ cho khoảng 61.000 hộ nghèo vay vốn làm nhà ở, với tổng số vốn cho vay khoảng 1.515 tỷ đồng, đạt 76% so với kế hoạch năm 2016 -2017 và đạt 23% kế hoạch của Chương trình.

Chủ trì buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một chính sách lớn về đảm bảo an sinh xã hội. Chính sách này khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nên đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng đã chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQVN, Trung ương Đoàn và các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng giao. Nhờ đó, việc thực hiện Chương trình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhiều địa phương thực hiện đạt kết quả tốt như: Quảng Ninh, Nghệ An, Đồng Nai, Hưng Yên.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, ở nhiều địa phương, sự phối hợp giữa các đơn vị, đoàn thể còn chưa chặt chẽ, chưa chú trọng đúng mức đến công tác tuyên truyền cũng như thiếu hiệu quả trong lồng ghép các chương trình nhà ở vì người nghèo, dẫn đến tiến độ thực hiện Chương trình còn chậm.

Để tăng cường tiến độ thực hiện Chương trình, theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, Bộ Xây dựng, Ủy ban Trung ương MTTQVN, Trung ương Đoàn cần có biện pháp phối hợp triển khai hiệu quả hơn nữa, tích cực đôn đốc địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo, tập trung thực hiện Chương trình. Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, gửi Ủy ban Trung ương MTTQVN danh sách các hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg. Trên cơ sở đó, Ủy ban Trung ương MTTQVN xem xét, lồng ghép các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, nhằm đảm bảo tính tập trung, đồng nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị Trung ương Đoàn có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn Thanh niên các cấp, bằng sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết tuổi thanh xuân, triển khai những hoạt động cụ thể như tham gia đóng góp ngày công, quyên góp vật liệu, tài chính hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo các địa phương.


Trần Đình Hà