3030/SXD-QLN V/v hướng dẫn xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư

V/v hướng dẫn xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư

3371/SXD-QLN

V/v đính chính thông tin đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa tại phường An Hưng, thành phố Thanh Hoá.

3039/SXD-QLN

Thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Tòa CC1 - thuộc Dự án Khu dân cư Đông Nam, Khu đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa (Đợt 14).

3038/SXD-QLN

Thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Tòa CC2 - thuộc Dự án Khu dân cư Đông Nam, Khu đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa (Đợt 12).

3002/SXD-QLN

Thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án chung cư thu nhập thấp CT1, CT2 tại phường Đông Vệ, phường Lam Sơn thành phố Thanh Hóa (Đợt 24).

3003/SXD-QLN

Đính chính thông tin về đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa.

3007/SXD-QLN

Thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (Đợt 19).

Công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 45, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống

Công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 45, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống

2634/SXD-QLN

Thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (Tòa nhà CC3 - Đợt 8).

2635/SXD-QLN

Thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa (Tòa nhà CT1 - Đợt 14).

Các tin khác