Từ hôm nay, thay đổi nhiều quy định về kinh doanh bất động sản

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) và có hiệu lực từ ngày 1/3.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2021

Sở Xây dựng thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2021 (theo thông báo số 9584/SXD-QLN ngày 22/12/2021)

Thông báo thông tin dự án: nhà ở xã hội khu dân cư đông nam khu đô thị đông phát, thành phố thanh hóa(hạng mục tòa nhà cc2)

Để thuận lợi người dân biết, đăng ký và thực hiện việc theo dõi, giám sát Dự án Nhà ở xã hội khu dân cư Đông Nam khu đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa (Khu dân cư Tân Thành ECO2), Sở Xây dựng đăng tải trên Website nội dung mà Công ty TNHH Tân Thành 1 báo cáo, cụ thể như sau:

Tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản tại các địa phương

Ngày 25/3/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 989/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản tại các địa phương.

Ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định

Danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định ( file đính kèm)

danh sách các dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành và đang triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

danh sách các dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành và đang triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh( file Danh sách đính kèm)

Sàn giao dịch bất động sản đã đăng ký hoạt động

Danh sách Sàn giao dịch bất động sản đã đăng ký hoạt động

Đơn vị đủ điều kiện quản lý, vận hành nhà chung cư

Các đơn vị đủ điều kiện quản lý, vận hành nhà chung cư

Các tin khác