Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 3053


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 03/2016/TT-BXD 03/10/2106 Bộ xây dựng Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Lê Quang Hùng
2 10/2021/NĐ-CP 02/09/2021 Chính phủ Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nguyễn Xuân Phúc
3 09/2021/NĐ-CP 02/09/2021 Chính phủ Nghị định Về quản lý vật liệu xây dựng Nguyễn Xuân Phúc
4 4275/SXD-VP 16/06/2021 Sở xây dựng Công văn đăng tải thông tin thành lập sàn giao dịch bất động sản lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng: Sàn giao dịch bất động sản Thành Công Lê Ngọc Thanh
5 15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nguyễn Xuân Phúc
6 06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng Nguyễn Xuân Phúc
7 7095/TB-SXD 12/11/2020 Sở xây dựng Công văn Thông báo tổ chức sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vào ngày 14 tháng 11 năm 2020 tại Sở Xây dựng Lê Ngọc Thanh
8 6391/SXD-VP 13/10/2020 Sở xây dựng Công văn Thông báo thời gian,địa điểm và Danh sách các các nhân tham dự thi sát hạch, xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (ngày sát hạch 17/10/2020) Lê Ngọc Thanh
9 6391/SXD-VP 13/10/2020 Sở xây dựng Công văn Thông báo Danh sách các các nhân tham dự thi sát hạch, xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (ngày sát hạch 17/10/2020 tại Sở Xây dựng) Lê Ngọc Thanh
10 Người phát ngôn và cung cấp thông tin Báo chí 08/09/2020 Sở xây dựng Công văn Người phát ngôn và cung cấp thông tin Báo chí
11 62/2020/QH14 17/06/2020 Quốc hội Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Nguyễn Thị Kim Ngân
12 14/VBHN-BXD 10/06/2020 Bộ xây dựng Thông tư Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BXD ngày 06/10/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nguyễn Văn Sinh
13 2766/TB-SXD 13/05/2020 Sở xây dựng Văn bản Thông báo V/v tổ chức sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân (Tháng 05/2020). Thời gian: Từ 7h00' thứ 7 ngày 16/05/2020 tại Phòng thi sát hạch, tầng 5, Sở Xây dựng Thanh Hóa. Địa chỉ: số 36, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa. Lê Ngọc Thanh
14 12/VBHN-BXD 27/04/2020 Bộ xây dựng Văn bản Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch Phạm Hồng Hà
15 1970/SXD-QLN 08/04/2020 Sở xây dựng Công văn Đăng tải thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội Bình Minh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Đào Vũ Việt