Lượt xem: 1280 | Gửi lúc: 25/12/2019 14:09:07
Bookmark and Share

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 23/12/2019 Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Thực hiện công văn số 882-CV/ĐUK ngày 20/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 105-KH/ĐUK ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ngày 23/12/2019 Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai các nội dung tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng; các đồng chí đảng Ủy viên, Bí thư các chi bộ, đảng bộ bộ phận, cán bộ, đảng viên,quần chúng của Sở Xây dựng.

Tại Hội nghị đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã giới thiệu,quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Quy định số 205-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng,chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Sở Xây dựng;

Đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cho rằng, để đưa các nội dung của các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống nhiệm vụ quan trọng hàng đầu,trong đó cán bộ, đảng viên của Ngành Xây dựng cần nắm vững những nội dung cơbản của Nghị quyết và vận hành tốt vào công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở cũng như tham mưu cho tỉnh về lĩnh vực được giao của Ngành Xây dựng.

Mai Huy

Văn phòng Sở Xây dựng Thanh Hóa

Mai Huy