Lượt xem: 2483 | Gửi lúc: 26/09/2018 14:21:07
Bookmark and Share

Thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040

Ngày 25/9/2018, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND và đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa; các Bộ, ngành Trung ương; các hội, hiệp hội chuyên ngành là thành viên Hội đồng thẩm định.

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa) cho biết, Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/1/2009, qua 9 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, cũng tồn tại một số bất cập hạn chế, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 nhằm: Điều chỉnh các vấn đề đã kết luận theo rà soát quy hoạch như khắc phục những bất cập của đồ án quy hoạch đã được duyệt, cập nhật đồng bộ các dự án, quy hoạch mới trong quá trình lập, phê duyệt, thực hiện trong thực tế; đáp ứng chủ trương, định hướng mới của Chính phủ và của tỉnh Thanh Hóa; điều chỉnh theo hướng phù hợp với xu thế toàn cầu về phát triển đô thị, như đô thị thông minh, phát triển bền vững, đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phạm vi khu vực lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 bao gồm toàn bộ địa giới hành chính TP. Thanh Hóa và huyện Đông Sơn, ranh giới: phía Đông giáp huyện Hoằng Hóa, TP. Sầm Sơn; phía Tây giáp huyện Triệu Sơn, Thiệu Hóa; phía Nam giáp huyện Quảng Xương, Nông Cống; phía Bắc giáp huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa. Quy mô diện tích khu vực nghiên cứu khoảng 232,64km2, quy mô lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 phục vụ đồ án khoảng 255km2.

Nhiệm vụ đề ra những yêu cầu cần được giải quyết trong đồ án quy hoạch, như: Định hướng phát triển không gian đô thị; quy hoạch sử dụng đất đai; định hướng xây dựng khung hạ tầng kỹ thuật; đề xuất một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội cơ bản…

Để hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040, các chuyên gia thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng đã đóng góp ý kiến để đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung các nội dung về quy hoạch; kiến trúc; hạ tầng kỹ thuật; đầu tư; giao thông; tài nguyên môi trường; văn hóa thể thao; an ninh quốc phòng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đã tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng. Theo đó, Hội đồng thẩm định đồng tình với đề xuất phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040, song đề nghị đơn vị tư vấn thuyết minh rõ hơn cơ sở để đưa huyện Đông Sơn vào phạm vi điều chỉnh quy hoạch.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh yêu cầu nội dung đồ án quy hoạch cần bổ sung tính chất du lịch của đô thị Thanh Hóa, đồng thời xác định rõ ranh giới khu vực nội thị, ngoại thị, cũng như phân định các giai đoạn phát triển của đô thị Thanh Hóa để xây dựng chương trình đầu tư, phát triển phù hợp. Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cũng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý các thành viên Hội đồng để hoàn thiện Báo cáo và Tờ trình, sớm gửi Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Trần Đình Hà