Lượt xem: 4099 | Gửi lúc: 09/06/2015 10:58:57
Bookmark and Share

Thông báo thông tin mời gọi đầu tư Dự án nhà ở xã hội, 81 Trường Thi thành phố Thanh Hóa.

Ngày 04/6/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đăng tải trên Website của UBND tỉnh Thông báo kêu gọi nhà đầu tư Nhà ở xã hội, 81 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. Để thuận lợi cho các nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư, Sở Xây dựng đăng tải trên Website của Sở Xây dựng cùng nội dung mà UBND tỉnh đã đăng tải để các nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư dự án. Cụ thể như sau:

1. Quy hoạch xây dựng: Đã được UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch tổng thể, một số nội dung chính của chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Diện tích khu đất: 3.687 m2

- Diện tích chiếm đất: 2.495 m2

- Diện tích cây xanh, sân bãi:1.192 m2

- Mật độ xây dựng: 67,7%.

- Quy mô: Khối nhà chung cư 11 tầng, khối nhà chung cư 5 tầng.

2. Ranh giới và diện tích của khu đất:

- Ranh giới:

+ Phía Đông Bắc giáp kho bãi và nhà dân;

+ Phía Tây Nam giáp đường vào Trần Xuân Soạn;

+ Phía Tây Bắc giáp đường Trường Thi;

+ Phía Bác và Đông Bắc giáp dân cư.

- Diện tích khu đất: 3687 m2.

3. Hiện trạng dự án: Phần móng và 2 tầng hầm chung cư AMITOWER 11 tầng đã thi công hoàn thành.

4. Nghĩa vụ của chủ đầu tư:

- Thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Đối với phần khối lượng đã thi công của khối nhà 11 tầng, khuyến khích nhà đầu tư mới thỏa thuận với Công ty Cổ phần Trường Thi về chi phí đã thực hiện.

- Điều chỉnh lại mặt bằng xây dựng, phương án kiến trúc để phù hợp với tính chất dự án nhà ở xã hội.

5. Phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:

Khu đất đã giải phóng mặt bằng.

6. Quản lý vận hành và khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và các quy định hiện hành của pháp luật.

7. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư;

- Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

- Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh đăng tải trên Website của UBND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.

- Đơn đăng ký tham gia phải gửi kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) và Báo cáo tài chính gần nhất (tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký) được kiểm toán độc lập xác nhận (trừ các doanh nghiệp mới thành lập).

- Sau thời hạn 30 ngày trên, Sở Xây dựng ngừng tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án kể cả Đơn đăng ký gửi theo đường bưu điện (không tính theo dấu bưu điện).

- Nơi tiếp nhận đơn đăng ký: Sở Xây dựng Thanh Hóa – 36 đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.

 

Trần Quốc Huê