Lượt xem: 740 | Gửi lúc: 11/09/2017 09:33:47
Bookmark and Share

Thanh Hóa: Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nhà ở xã hội

(Xây dựng) - Nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 133.200 người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sinh viên… Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.


                         Hai tòa nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa đang được hoàn thiện.
 Thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013, Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, đảm bảo phù hợp với nguồn lực của Nhà nước theo từng giai đoạn, đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể hóa thực hiện các mục tiêu phát triển NƠXH tại Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 Theo kế hoạch phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017, sẽ kêu gọi thực hiện triển khai đầu tư xây dựng khoảng 98.600 m² sàn căn hộ (trong đó NƠXH khoảng 65.000 m²; nhà ở công nhân 23.600 m²; nhà ở sinh viên 10.000 m²), tổng mức đầu tư 1.231 tỷ đồng.
Giai đoạn 2020: tiếp tục đầu tư xây dựng khoảng 1.468.400 m² sàn căn hộ, tổng mức đầu tư 9.280 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn huy động các Doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng NƠXH, các chủ đầu tư sử dụng vốn tự có, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác.
Để thực hiện được kế hoạch trên Thanh Hóa đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia phát triển NƠXH. Qua đó, nghiên cứu đề xuất các cơ chế, giải pháp cụ thể để hỗ trợ, khuyến khích thu hút các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển.
Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều dự án NƠXH đang được đầu tư tại TP Thanh Hóa như: Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư phường Đông Vệ; Chung cư thu nhập thấp tại Khu đô thị Xanh – Khu Nam trung tâm TP; Khu chung cư thu nhập thấp tại Lô C5; Khu NƠXH tại phường Quảng Thành; NƠXH cho cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa. Các dự án trên hoàn thiện đi vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển NƠXH.
                                        Trần Cường