Lượt xem: 547 | Gửi lúc: 30/08/2017 09:59:46
Bookmark and Share

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt khu vực miền Trung

(Xây dựng) – Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1989/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh khu vực miền Trung.

                                        
                                                                                         Ảnh minh họa
Theo đó, để triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung, đến nay một số địa phương đã hoàn thành việc thực hiện hỗ trợ theo Quyết định như: tỉnh Phú Yên, tỉnh Khánh Hòa và TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương đang tiếp tục triển khai thực hiện. Để tiếp tục thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, ngày 01/8/2017 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1117/TTg-CN đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Quyết định này đến hết năm 2017.
Để tạo điều kiện cho các hộ nghèo thuộc diện Chương trình được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo kịp thời triển khai thực hiện Quyết định này đến hết năm 2017.
Kết thúc thời hạn thực hiện Chính sách hỗ trợ, trong tháng 1/2018, đề nghị các địa phương có báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 và kết quả thực hiện toàn bộ Chương trình hỗ trợ theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm theo văn bản số 1117/TTg-CN ngày 01/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
                                                                            Tuyết Hạnh