Lượt xem: 583 | Gửi lúc: 07/09/2017 14:01:33
Bookmark and Share

Thanh Hóa: Giảm 30% thời gian hoàn tất các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

(Xây dựng) - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020. Cùng với các Quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa về đẩy mạnh CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020… Trong năm 2017, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao, nhất là trong lĩnh vực CCHC.


Cán bộ bộ phận một cửa đang trao đổi với bà nguyễn Thị Quỳnh Trang (người mặc áo sọc).

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của đơn vị, ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp triển khai thực hiện công tác CCHC nói chung và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng.

Ngay sau khi Bộ Xây dựng ban hành Danh mục chuẩn hóa các TTHC, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn kịp thời rà soát, sửa đổi, bãi bỏ, công bố các TTHC trình UBND tỉnh công bố Quyết định. Cùng với đó, tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định công khai kết quả giải quyết TTHC; công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; công khai các trình tự, thủ tục HC, thời gian giải quyết và các loại phí, lệ phí; đơn giản hóa TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức và nhân dân đến giao dịch công việc.

Thực hiện các Quyết định của Bộ Xây dựng về công bố các TTHC mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành 23 Quyết định về việc công bố mới, hủy bỏ hoặc bãi bỏ các TTHC thuộc thẩm quyền với tổng số 80 TTHC. Trong đó thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng công bố mới 30 TTHC, bãi bỏ 9 TTHC, sửa đổi, bổ sung 4 TTHC… Về nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2017, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát TTHC, quy định liên quan đến việc “Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quản lý” và “Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản”.

Nhờ triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp trên, trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng số TTHC thực hiện cơ chế một cửa tại văn phòng Sở Xây dựng là 37 TTHC được cắt giảm 30% thời gian thực hiện so với quy định. Về kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa, từ đầu năm đến hết Quý III năm 2017, đã nhận và thực hiện 858/858 hồ sơ, giải quyết đúng thời hạn 100% số hồ sơ. Trong đó, có 148 trường hợp giải quyết trước thời gian quy định.

Đánh giá về kết quả cải cách TTHC của Sở Xây dựng Thanh Hóa, một trong những đại diện doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - cán bộ Cty CP Thực phẩm nông sản và du lịch Thanh Hóa cho biết: “Tôi rất hài lòng với cách làm việc nhanh chóng, nhiệt tình và có trách nhiệm của cán bộ phòng một cửa Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Nhất là việc công khai, rõ ràng và minh bạch về trình tự, thủ tục hành chính, thời gian thực hiện cũng như các khoản phí, lệ phí… Điều này đã giúp chúng tôi chủ động về hồ sơ, thủ tục, giảm thời gian đi lại và chờ đợi so với trước kia”.

Đào Nguyên