Lượt xem: 988 | Gửi lúc: 26/08/2019 10:51:21
Bookmark and Share

Công bố Danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng

Công bố Danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng

Danh sách giám định viên tư pháp xây dựng:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Kinh nghiệm

Thông tin liên hệ

Nội dung giám định

 

Loại công trình

1

Nguyễn Trường Tam

24/02/1971

Nam

Từ năm 2012 đến năm 2019

0912.987.368

Chất lượng vật liệu, sản phẩm, thiết bị công trình.

Tất cả các               công trình xây dựng

2

Vũ Thị Kim Dung

24/02/1981

Nữ

Từ năm 2017 đến năm 2019

0936.910.369

Chi phí đầu tư xây dựng                              công trình, giá trị công trình và các chi phí khác liên quan.

Tất cả các                 công trình xây dựng

3

Phan Trường Giang

27/12/1976

Nam

Từ năm 2017 đến năm 2019

0904.183.490

- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng.

- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng.

Dân dụng

4

Lê Trần Thọ

20/11/1975

Nam

Từ năm 2017 đến năm 2019

0914.065.588

- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng.

- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng.

Dân dụng

2. Danh sách người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Kinh nghiệm

Thông tin liên hệ

Nội dung giám định

 

Loại công trình

 

1.

Lê Đình Lương

02/9/1968

Nam

Từ năm 2014 đến năm 2019

0915.165.486

Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

Dân dụng

3. Danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc:                                               

TT

Tên tổ chức

Kinh nghiệm

Thông tin liên hệ

Nội dung giám định

Loại công trình

1

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hoá

Từ năm 2006 đến năm 2019

Số 36 Đại lộ Lê Lợi Phường Điện Biên  Thành phố Thanh Hoá; Điện thoại: 02378.886.688

                           0916.116.114

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Chất lượng khảo sát, thiết kế xây dựng.

- Chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng.

- Chất lượng vật liệu, sản phẩm, thiết bị công trình.

- Chi phí đầu tư xây dựng                              công trình, giá trị công trình và các chi phí khác liên quan.      

Tất cả các                 công trình xây dựng .

Trần Quốc Huê