Lượt xem: 1076 | Gửi lúc: 19/02/2019 07:54:09
Bookmark and Share

Lập điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về chủ trương lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp, tổ chức lập và phê duyệt Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn theo thẩm quyền, bảo đảm theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Bộ Xây dựng hướng dẫn và thống nhất với UBND tỉnh Thanh Hóa trong quá trình lập và phê duyệt Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.