Lượt xem: 1231 | Gửi lúc: 22/08/2019 08:35:52
Bookmark and Share

Thông báo thi tuyển công chức Sở Xây dựng Thanh Hóa năm 2019

Chỉ tiêu, vị trí việc làm, ngành và chuyên ngành đào tạo cần tuyển công chức hành chính; Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển.

Đề nghị thí sinh tải File chie tiêu, vị trí việc làm, ngành và chuyên ngành đào tạo cần tuyển công chức hành chính của Sở Xây dựng để tham khảo

Trần Quốc Huê