Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 3152


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 03/2016/TT-BXD 03/10/2106 Bộ xây dựng Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Lê Quang Hùng
2 6369/SXD-QLN 19/09/2023 V/v thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua Nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở công nhân Công ty Delta tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa (Đợt 12). Vũ Thanh Bình
3 6441/SXD-QLN 14/09/2023 thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án chung cư thu nhập thấp CT1, CT2 tại phường Đông Vệ, phường Lam Sơn thành phố Thanh Hóa (Đợt 28). Vũ Thanh Bình
4 6223/SXD-QLN 14/09/2023 Thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Tòa CC2 - thuộc Dự án Khu dân cư Đông Nam, Khu đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa (Đợt 14). Vũ Thanh Bình
5 6224/SXD-QLN 14/09/2023 Thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Tòa CC1 - thuộc Dự án Khu dân cư Đông Nam, Khu đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa (Đợt 17 Vũ Thanh Bình
6 13463/UBND- CN 13/09/2023 V/v công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện Dự án Khu dân cư mới xã Yên Trường, huyện Yên Định Mai Xuân Liêm
7 6094/SXD-HT 11/09/2023 Sở xây dựng Công văn V/v đính chính Giấy phép xây dựng số 6007/GPXD ngày 06/9/2023 của Sở Xây dựng cấp cho Công ty TNHH Năng lượng Môi trường TIANYU Thanh Hóa. Vũ Thanh Bình
8 13225/UBND-KSTTHCNC 08/09/2023 UBND Tỉnh Công văn V/v phát động cuộc thi “Dữ liệu số với cuộc sống - Digital Data for life”. Đỗ Minh Tuấn
9 6007/GPXD 06/09/2023 Sở xây dựng Công văn Cấp cho: Công ty TNHH Năng lượng Môi trường TIANYU Thanh Hóa. Địa chỉ: Xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Vũ Thanh Bình
10 12640/UBND-CN 28/08/2023 UBND Tỉnh Công văn V/v công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án Khu dân cư 126mới tại đô thị Cừ, huyện Hà Trung (vị trí 3) Mai Xuân Liêm
11 5789/GPXD 25/08/2023 Sở xây dựng Công văn Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam. Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Vũ Thanh Bình
12 5748/GPXD 24/08/2023 Sở xây dựng Công văn Vũ Thanh Bình
13 5430/GPXD 14/08/2023 Sở xây dựng Công văn Vũ Thanh Bình
14 5229/SXD-KTXD 07/08/2023 Sở xây dựng Công văn Đính chính, bổ sung nội dung Công bố thông tin giá VLXD trên địa bàn Quý 2 năm 2023 Phan Lê Quang
15 5067/QĐ-SXD 01/08/2023 Sở xây dựng Quyết định Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Phan Lê Quang