Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Tổng số văn bản : 2


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 153/QĐ-TTg 27/02/2022 Chính phủ Quyết định Quyết định số 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Trần Hồng Hà
2 134/QĐ-TTg 26/01/2015 Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020 Nguyễn Tấn Dũng