Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 14


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 167/QĐ-BXD 13/03/2024 Bộ xây dựng Quyết định Công bố chỉ số giá xây dựng Quốc gia năm 2023 Bùi Hồng Minh
2 62/QĐ-BXD 08/02/2023 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022 Bùi Hồng Minh
3 1623/QĐ-BXD 26/12/2018 Bộ xây dựng Quyết định Thông báo: Công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ( Thay thế Quyết định sô 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng) Lê Quang Hùng
4 20/QĐ-BXD 15/01/2018 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định về việc Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017 Lê Quang Hùng
5 145/QĐ-BXD 10/10/2017 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định việc cập nhật bổ sung Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Bùi Văn Dưỡng
6 1391 29/12/2016 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Lê Quang Hùng
7 837/QĐ-BXD 29/08/2016 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Thông tin văn bản Tải về Phạm Hồng Hà
8 838/QĐ-BXD 29/08/2016 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Phạm Hồng Hà
9 833/QĐ-BXD 29/08/2016 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Phạm Hồng Hà
10 834/QĐ-BXD 29/08/2016 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định số 834/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Phạm Hồng Hà
11 835/QĐ-BXD 29/08/2016 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Phạm Hồng Hà
12 894/QĐ-BXD 09/07/2016 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định số 894/QĐ-BXD ngày 07/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Lê Quang Hùng
13 1486/QĐ-BXD 12/12/2014 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định số 1486/QĐ-BXD ngày 12/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP. Bùi Phạm Khánh
14 1067/QĐ-BXD 29/08/2014 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định số 1067/QĐ-BXD ngày 29/08/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận công trình đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 1 năm 2014. Lê Quang Hùng