Văn bản QPPL : 05/2022/TT-BXD


Số hiệu 05/2022/TT-BXD
Cơ quan ban hành Bộ xây dựng
Hình thức văn bản Thông tư
Trích yếu nội dung Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng QCVN 03:2022/BXD
Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày có hiệu lực 06/01/2023
Người ký duyệt Lê Quang Hùng
Từ khóa
Download
  05/2022/TT-BXD     


«Quay lại