Văn bản QPPL : Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 06/04/2022 của Bộ Xây dựng về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành xây dựng.


Số hiệu Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 06/04/2022 của Bộ Xây dựng về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ xây dựng
Hình thức văn bản Chỉ thị
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 06/04/2022 của Bộ Xây dựng về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành xây dựng.
Ngày ban hành 04/04/2022
Ngày có hiệu lực 06/04/2022
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Nghị
Từ khóa https://moc.gov.vn/Images/FileVanBan/BXD_02-CT-BXD_06042022.pdf
Download
    


«Quay lại