Lượt xem: 528 | Gửi lúc: 01/04/2024 14:08:38

Thông báo Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng TP Thanh Hóa (KHU DÂN CƯ TÂN THÀNH ECO3) - HẠNG MỤC TÒA CC1

Để thuận lợi người dân biết, đăng ký và thực hiện việc theo dõi, giám sát
dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (Khu dân cư
Tân Thành ECO3), Sở Xây dựng đăng tải trên Website nội dung mà Công ty
TNHH Tân Thành 1 báo cáo, cụ thể như sau:
1. Tên dự án: Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa
(Khu dân cư Tân Thành ECO3). Địa điểm: Tại Phường Quảng Thắng, thành phố
Thanh Hóa.
2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tân Thành 1; Địa chỉ liên lạc: Số 136 phố
Cao Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa.
3. Địa chỉ nộp đơn đăng ký: Số 136 phố Cao Sơn, phường An Hưng,
thành phố Thanh Hóa. Điện thoại liên hệ: 02373.692.061 - 0963.482.489.
4. Tiến độ thực hiện dự án (Tòa CC1):
- Khởi công xây dựng: Quý II/2023;
- Hoàn thành và đi vào sử dụng: Dự kiến Quý IV/2024.
5. Quy mô công trình:
Công trình nhà chung cư có quy mô 15 tầng + tum. Chiều cao công trình
là 54,45m (tính từ cốt sân hoàn thiện đến cốt đỉnh mái), trong đó: Tầng 1 cao
3,9m; tầng 2 đến tầng 15 mỗi tầng cao 3,3m; tum cao 3,9m; cốt nền nhà cao hơn
cốt sân hoàn thiện 0,45m. Giao thông đứng sử dụng 03 thang máy và 03 thang
bộ; giao thông ngang bằng sảnh và hành lang giữa.
6. Số lượng căn hộ để bán, cho thuê, cho thuê mua:
Tổng số căn hộ 211 căn hộ; trong đó:
- Tầng 1: Gồm 01 loại căn hộ (Căn hộ F7: Số lượng 01 căn hộ, diện tích
63,55 m2/căn).
- Tầng 2 đến tầng 15 (Gồm 04 loại căn hộ), cụ thể:
+ Căn hộ loại F1: Số lượng 28 căn hộ, diện tích 62,26 m2/căn.
+ Căn hộ loại F2 (Số lượng 140 căn) gồm: 70 căn hộ, diện tích 62,57
m2/căn; 56 căn hộ, diện tích 64,88 m2/căn; 14 căn hộ, diện tích 64,35 m2/căn.
+ Căn hộ F3: Số lượng 14 căn hộ, diện tích 67,96 m2/căn.
+ Căn hộ F4: Số lượng 28 căn hộ, diện tích 52,99 m2/căn.
- Phần diện tích sàn để bán, cho thuê, thuê mua: Trong quá trình tổ chức
quản lý việc sử dụng, vận hành và khai thác nhà ở, Công ty phải dành tối thiểu
20% tổng diện tích sàn nhà ở trong phạm vi dự án để cho thuê theo quy định của
Pháp luật.
7. Giá bán căn hộ do chủ đầu tư tạm tính:
- Giá bán căn hộ tầng 1 đến tầng 15 khoảng 16.684.524 đồng/1m2 sử dụng
căn hộ (diện tích thông thủy).
- Giá cho thuê khoảng 100.487 đồng/1m2 sử dụng căn hộ.
- Giá cho thuê mua khoảng 16.872.398 đồng/1m2 sử dụng căn hộ.
Lưu ý: Giá bán nêu trên là giá bán dự kiến do Chủ đầu tư xác định. Sau
khi có văn bản thông báo kết quả thẩm định giá bán của cơ quan có thẩm quyền,
chủ đầu tư ban hành giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội của
dự án trên nguyên tắc không được cao hơn giá đã được thẩm định. Khi có văn
bản thông báo kết quả thẩm định mà giá thẩm định cao hơn giá do chủ đầu tư
đã ký hợp đồng thì chủ đầu tư không được thu thêm; trường hợp thấp hơn thì
chủ đầu tư phải ký lại hợp đồng hoặc điều chỉnh bổ sung phụ lục hợp đồng và
phải hoàn trả lại phần chênh lệch cho người mua, thuê, thuê mua nhà ở.
8. Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký: Trong Quý IV năm 2024.”

Phòng QLN&TTBĐS