Lượt xem: 358 | Gửi lúc: 28/09/2023 07:40:03

9 tháng đầu năm 2023, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã đăng tải 1.300 tin, bài và 8.000 văn bản pháp luật, chỉ đạo điều hành.

Đó là số liệu được thống kê tại báo cáo số 1548/BC - VP ngày 26/9/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về kết quả thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023.

Cũng theo báo cáo, trong 9 tháng qua, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành 126 văn bản liên quan đến chuyển đổi số tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức được 5 hội nghị, hội thảo, tập huấn về chuyển đổi số; đăng được 17 tin, bài về chuyển đổi số đăng trên chuyên mục chuyển đổi số. Giao diện Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa. Về ứng dụng phục vụ người dân, Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã cung cấp tin tức, bài viết, các văn bản, thông tin phổ biến pháp luật của tỉnh nhằm quảng bá, truyền thông và nhu cầu khai thác thông tin của người dân và doanh nghiệp. Từ đầu năm 2023 đến nay đã có 1300 tin, bài; 8000 văn bản pháp luật, chỉ đạo điều hành. Phần mềm Phản hồi Thanh Hóa là hệ thống phần mềm hỗ trợ việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên nền tảng Internet, là kênh tương tác giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan chức năng về các vấn đề phát sinh cần giải quyết và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đời sống dân sinh và sản xuất, kinh doanh. Tổ chức, cá nhân dễ dàng truy cập hệ thống từ máy tính, thiết bị di động được kết nối Internet để gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình. Thông qua hệ thống, cơ quan quản lý nhà nước các cấp sẽ tiếp nhận và trả lời những phản ánh, kiến nghị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đây là cơ sơ, nền tảng cho ứng dụng đô thị thông minh. Từ đầu năm 2023 đến nay hệ thống tiếp nhận, xử lý 300 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, tỷ lệ xử lý đúng hạn đạt trên 93%...

Xuân Nghĩa