Lượt xem: 5469 | Gửi lúc: 09/06/2015 15:20:57
Bookmark and Share

Nâng cao năng lực chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cho cán bộ các địa phương

(THO) - Trong các ngày 8 và 9 - 6, Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh đã phối hợp với Ban Quản lý hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Thanh Hóa, tổ chức lớp “Tập huấn kiến thức XDNTM 2015” cho các cán bộ của ban chỉ đạo XDNTM cấp huyện, xã của 4 địa phương: Yên Định, Quảng Xương, Như Thanh và Thọ Xuân.

5 năm qua, Thanh Hóa đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận từ chương trình XDNTM. Tuy nhiên,  nhận thức của một bộ phận cán bộ và người dân ở nhiều nơi vẫn chưa đầy đủ, nặng tâm lý trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước. Năng lực lãnh đạo của chính quyền nhiều xã còn hạn chế, lúng túng, chưa quyết liệt... Trong chỉ đạo, nhiều địa phương còn quá tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng mà sao nhãng nhiệm vụ phát triển sản xuất – yếu tố được coi là “gốc” để thực hiện mục tiêu của chương trình: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Trong phát triển nông nghiệp và các mô hình sản xuất, nhiều nơi còn qua loa trong việc tính toán đầu ra sản phẩm, thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn nên tính khả thi và hiệu quả thấp. Bên cạnh đó cũng xuất hiện tình trạng nóng vội, chạy theo thành tích dẫn đến kết quả XDNTM thiếu bền vững. Lớp tập huấn hướng đến việc khắc phục những tồn tại nói trên cho các xã chuẩn bị hoàn thành các tiêu chí XDNTM trong thời gian tới.
 
Tại hội nghị, các học viên đã được các chuyên gia truyền đạt kiến thức qua các chuyên đề: Các văn bản, chính sách XDNTM; Huy động nguồn lực và quản lý vốn trong XDNTM; Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo và XDNTM; Rà soát, đánh giá và công nhận các nội dung tiêu chí môi trường... Các học viên cũng nêu những khó khăn từ thực tiễn để cùng thảo luận, đưa ra cách tháo gỡ; tiếp thu những cách làm hay để về áp dụng cho địa phương mình.

Linh Trường