Lượt xem: 5564 | Gửi lúc: 19/03/2015 14:17:38
Bookmark and Share

Ngành Xây dựng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những ngày đầu năm 2015

Ngày 03 tháng 3 năm 2015, Sở Xây dựng họp giao ban thường kỳ tháng 03, đồng chí Ngô Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng đã chủ trì phiên họp giao ban thường kỳ; chỉ đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Ban Quy hoạch xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện Đề án công nhận KKT Nghi sơn là đô thị loại IV.  Báo cáo UBND tỉnh tháng 3/2015, báo cáo Ban Lãnh đạo sở ngày 6/3/2015.

- phòng Quản lý Hoạt động xây dựng, Ban thẩm tra và các phòng ban liên quan tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở về nhân lực, nội dung cụ thể để thực hiện tốt công tác thẩm định theo Luật Xây dựng có hiệu lực từ 1/1/2015.

- Ban kiểm tra điều kiện năng lực HĐXD: Chủ trì, phối hợp với Công đoàn ngành Xây dựng đánh giá lại lực lượng lao động, công nhân kỹ thuật tại các doanh nghiệp xây dựng; Xây dựng Đề tài: Nâng cao năng lực, chất lượng nguồn nhân lực trong ngành xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Chỉ đạo hoàn thành các hạng mục Trung tâm Hội chợ - Triển lãm- Quảng cáo tỉnh; Đền thờ mẹ VNAH và các anh hùng liệt sỹ Hàm Rồng, sẵn sàng phục vụ Năm Du lịch Quốc gia tổ chức tại Thanh Hóa năm 2015.

- Phòng Quản lý Nhà và Thị trường BĐS tập trung thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung - trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Tham mưu đề xuất giải pháp để phát triển thị trường BĐS; cấp GCNQSDĐ cho người dân, doanh nghiệp theo quy định.

- Phòng Kinh tế xây dựng, phòng Quản lý Hoạt động xây dựng chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức tập huấn Luật Xây dựng vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/2015.

-  Ban quản lý khu vực phát triển đô thị  xây dựng Chương trình phát triển đô thị tỉnh thanh Hóa đến năm 2020, đảm bảo đúng  tiến độ đề ra. Báo cáo Ban Lãnh đạo Sở ngày 5/3/2015.

- Triển khai, thực hiện Quyết định số 134/QĐ – TTg ngày 26/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, giai đoạn 2014 – 2020 ( Văn bản số 1640/UBND – CN ngày 25 tháng 2 năm 2015 của UBND tỉnh)

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh danh mục các Đề án trong chương trình công tác năm 2015 của UBND tỉnh (Quyết định số 457 /QĐ – SXD ngày 30/1/2015 của Giám đốc Sở Xây dựng); rà soát lại toàn bộ các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án năm 2015 của Sở Xây dựng; Bổ sung nhiệm vụ theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg về tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung - trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Định kỳ báo cáo tại các kỳ họp giao ban.


Trần Quốc Huê