Lượt xem: 7640 | Gửi lúc: 30/09/2013 08:18:53

Phòng quản lý nhà và thị trường BĐS

Bộ Xây dựng giải đáp Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam về một số vướng mắc khi triển khai thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.

Bài viết khác