Lượt xem: 11099 | Gửi lúc: 11/09/2013 15:43:27

Ban lãnh đạo

 1. Đ/c Phan Lê Quang - Giám đốc Sở
     Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ kỹ thuật
2.  Đ/c Lê Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở
    Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Kiến trúc
3. Đ/c Vũ Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở
    Trình độ chuyên môn:  Kiến trúc sư, Thạc sĩ;

Bài viết khác