Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 33


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 287/QĐ-SXD 15/01/2018 Sở xây dựng Quyết định Chỉ số giá quý IV năm 2017 Trịnh Tuấn Thành
2 20/QĐ-BXD 15/01/2018 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định về việc Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017 Lê Quang Hùng
3 Quyết định 16/10/2017 Sở xây dựng Quyết định Công bố tập chỉ số giá quý III/2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Thành
4 145/QĐ-BXD 10/10/2017 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định việc cập nhật bổ sung Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Bùi Văn Dưỡng
5 335 25/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực kinh doanh BĐS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa. Lê thị Thìn
6 334 25/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình XD thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa. Lê thị Thìn
7 335 25/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực Tư pháp XD thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa Lê thị Thìn
8 333 25/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa Lê thị Thìn
9 257 20/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực QH-KT; HĐXD thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa Lê thị Thìn
10 196/QĐ-UBND 17/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực QH-KT; HĐXD thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa Lê thị Thìn
11 17/QĐ-UBND 03/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ ban hành thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài Lê thị Thìn
12 1391 29/12/2016 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Lê Quang Hùng
13 3505/2016/QĐ-UBND 13/09/2016 UBND Tỉnh Quyết định Quy định phân công, phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nguyễn Đình Xứng
14 4966/QĐ-SXD 06/09/2016 Sở xây dựng Quyết định Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống CNTT tại cơ quan Sở Xây dựng Thanh Hóa Phạm Đức Toàn
15 4966/QĐ-XĐ 06/09/2016 Sở xây dựng Quyết định Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống CNTT của Sở Xây dựng Phạm Đức Toàn