Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 50


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng Thanh Hóa 15/09/2021 Sở xây dựng Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng Thanh Hóa đào vũ việt
2 7546/QĐ-SXD 30/11/2020 Sở xây dựng Quyết định Quyết định số 7546/QĐ-SXD ngày 31/11/2020 của Sở Xây dựng quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở Xây dựng
3 582/QĐ-SXD 02/06/2020 Sở xây dựng Quyết định Quyết định số 582/QĐ-SXD ngày 6/2/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực HĐXD thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở XD Thanh Hóa.
4 61/QĐ-SXD 01/06/2020 Sở xây dựng Quyết định Quyết định số 61/QĐ-SXD ngày 6/1/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng về phân bổ chi tiết dự toán ngân sách năm 2020
5 2181/QĐ-SXD 16/04/2020 Sở xây dựng Quyết định Quyết định số 2181/QĐ-SXD ngày 16/4/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công tại cơ quan Sở Xây dựng
6 01/QĐ-HD 13/03/2020 Sở xây dựng Quyết định Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt I Trịnh Tuấn Thành
7 6878/QĐ-SXD 11/03/2020 Sở xây dựng Quyết định Chỉ số giá Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Lê Ngọc Thanh
8 314/QĐ-SXD 16/01/2020 Sở xây dựng Quyết định trịnh tuấn thành
9 6395/QĐ_SXD 17/10/2019 Sở xây dựng Quyết định Chỉ số giá Quý III năm 2019 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trịnh tuấn thành
10 4197/QĐ-SXD 18/07/2019 Sở xây dựng Quyết định Công bố Tập chỉ số giá xây dựng quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Thành
11 2654/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn
12 08/2019/QĐ-UBND 09/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định QĐ ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn
13 1623/QĐ-BXD 26/12/2018 Bộ xây dựng Quyết định Thông báo: Công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ( Thay thế Quyết định sô 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng) Lê Quang Hùng
14 6108/QĐ-SXD 19/10/2018 Sở xây dựng Quyết định Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Thành
15 5806/LSXD-TC 04/10/2018 Sở xây dựng Quyết định Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp quý III năm 2018 Trịnh Tuấn Thành - Nguyễn Văn Tứ