Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 10


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 5801/TB-SXD 03/10/2018 Sở xây dựng Văn bản Thông báo: Lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân tháng 10/2018 - 07h30' thứ bảy ngày 06/10/2018. Lê Ngọc Thanh
2 5350/TB-SXD 11/09/2018 Sở xây dựng Văn bản Thông báo: Lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân tháng 9/2018 - 07h30' chủ nhật ngày 16/9/2018. Lê Ngọc Thanh
3 4755/TB-SXD 21/08/2018 Sở xây dựng Văn bản Thông báo: Lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân tháng 8/2018 - 07h30' thứ bảy ngày 25/8/2018. Lê Ngọc Thanh
4 0083/LSXD-TC 05/01/2018 Sở xây dựng Văn bản Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp Qúy IV năm 2017 Trịnh Tuấn Thành - Nguyễn Văn Tứ
5 36/KH-UBND 14/03/2017 UBND Tỉnh Văn bản Kế hoạch Phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020 Ngô Văn Tuấn
6 36/KH-UBND 14/03/2017 UBND Tỉnh Văn bản Kế hoạch Phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020 Ngô Văn Tuấn
7 71/LSXD-TC 01/07/2015 Sở xây dựng Văn bản Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp Quí IV năm 2014 Trịnh Tuấn Thành
8 3393/LSXD_TC 07/06/2015 Sở xây dựng Văn bản Công bố giá VL đến hiện trường xây lắp quý II/2015 Trịnh Tuấn Thành
9 Thông báo 09/10/2014 Sở xây dựng Văn bản Thông báo thông tin mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở dự án Khu đất xen kẹt phía Nam Khu đô thị Xanh – Khu Nam trung tâm thành phố Thanh Hóa. Trịnh Tuấn Thành
10 4135 08/07/2014 Sở xây dựng Văn bản Thông báo về kế hoạch Thi tuyển và nội dung ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức năm 2014 Lê Ngọc Thanh