Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 97


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 8819/QĐ-SXD 29/11/2021 Sở xây dựng Công văn Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 16 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh
2 Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng PC-Covid và quét mã QR nơi công cộng 24/11/2021 Sở xây dựng Công văn Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng PC-Covid và quét mã QR
3 5117/SXD-QĐ 22/07/2021 Sở xây dựng Công văn Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2021 Phan Lê Quang
4 4275/SXD-VP 16/06/2021 Sở xây dựng Công văn đăng tải thông tin thành lập sàn giao dịch bất động sản lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng: Sàn giao dịch bất động sản Thành Công Lê Ngọc Thanh
5 3204/QĐ-SXD 18/05/2021 Sở xây dựng Công văn Chỉ số giá xây dựng Quý I/2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hải Đức
6 36/KH-SXD 01/05/2021 Sở xây dựng Công văn Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản , thu nhập năm 2020
7 681/QĐ_SXD 02/04/2021 Sở xây dựng Công văn Chỉ số giá Quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
8 8188/QĐ-SXD 25/12/2020 Sở xây dựng Công văn Quyết định số 8188/QĐ-SXD ngày 25/12/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
9 7095/TB-SXD 12/11/2020 Sở xây dựng Công văn Thông báo tổ chức sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vào ngày 14 tháng 11 năm 2020 tại Sở Xây dựng Lê Ngọc Thanh
10 6391/SXD-VP 13/10/2020 Sở xây dựng Công văn Thông báo thời gian,địa điểm và Danh sách các các nhân tham dự thi sát hạch, xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (ngày sát hạch 17/10/2020) Lê Ngọc Thanh
11 6391/SXD-VP 13/10/2020 Sở xây dựng Công văn Thông báo Danh sách các các nhân tham dự thi sát hạch, xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (ngày sát hạch 17/10/2020 tại Sở Xây dựng) Lê Ngọc Thanh
12 2004/ TB-SXD 04/10/2020 Sở xây dựng Công văn Văn bản số 2004/ TB-SXD ngày 10/4/2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
13 5777/SXD-VP 17/09/2020 Sở xây dựng Công văn Văn bản số 5777/SXD-VP ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng về phương án tuyển dụng viên chức theo vị trí việc làm tại Trung tâm Kiểm định chất lượng Xây dựng Thanh Hóa.
14 Người phát ngôn và cung cấp thông tin Báo chí 08/09/2020 Sở xây dựng Công văn Người phát ngôn và cung cấp thông tin Báo chí
15 125/TB-SXD 01/08/2020 Sở xây dựng Công văn Thông báo số 125/TB-SXD ngày 08/1/2020 của Sở Xây dựng về tham gia tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ.