Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 2960


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 2693/LSXD-TC 28/04/2023 Sở xây dựng Công văn Công bố thông tin giá VLXD trên địa bàn tỉnh Quý 1/2023 Liên Sở Xây dựng - Tài Chính
2 1376/LSXD-TC 28/04/2023 Sở xây dựng Công văn Công bố thông tin giá VLXD trên địa bàn tỉnh Tháng 1 ,2/2023 Liên Sở Xây dựng - Tài Chính
3 2342/SXD-HT 17/04/2023 Sở xây dựng Công văn Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (000.00.17.H56-230331-1002) Vũ Thanh Bình
4 1705/SXD-HT 23/03/2023 Sở xây dựng Công văn Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình: Nhà máy may xuất khẩu Minh Tân, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (000.00.17.H56-230315-1004) Vũ Thanh Bình
5 688/SXD-KTXD 13/02/2023 Sở xây dựng Công văn V/v lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phan Lê Quang
6 577/KH-SXD 06/02/2023 Sở xây dựng Công văn Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Phan Lê Quang
7 382/QĐ-SXD 18/01/2023 Sở xây dựng Chỉ số giá Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Phan Lê Quang
8 320/LSXD-TC 16/01/2023 Sở xây dựng Công văn Công bố thông tin giá VLXD trên địa bàn tỉnh Quý 4/2022 Liên Sở Xây dựng - Tài Chính
9 9810 30/12/2022 Sở xây dựng Công văn V/v phụ lục điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình Khách sạn Mini (đợt 1, điều chỉnh kết cấu phần móng) thuộc dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa. Vũ Thanh Bình
10 8877/LSXD-TC 29/11/2022 Sở xây dựng Công văn Cập nhật Công bố thông tin giá VLXD trên địa bàn tỉnh Thánh 10/2022 Liên Sở Xây dựng - Tài Chính
11 7858/QĐ-SXD 24/10/2022 Sở xây dựng Công văn Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Phan Lê Quang
12 7804/LSXD-TC 21/10/2022 Sở xây dựng Công văn Công bố thông tin giá VLXD trên địa bàn tỉnh Quý 3/2022 Liên Sở Xây dựng - Tài Chính
13 7022/LSXD-TC 22/09/2022 Sở xây dựng Công văn Cập nhật Công bố thông tin giá VLXD trên địa bàn tỉnh Thánh 8/2022 Liên Sở Xây dựng - Tài Chính
14 6382/LSXD-TC 30/08/2022 Sở xây dựng Công văn Cập nhật Công bố thông tin giá VLXD trên địa bàn tỉnh Thánh 7/2022 Phan Lê Quang
15 5253/QĐ-SXD 20/07/2022 Sở xây dựng Chỉ số giá Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Phan Lê Quang