Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 2944


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 3528/SXD-QLN 23/05/2022 Sở xây dựng Công văn thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Tòa CC1 - thuộc Dự án Khu dân cư Đông Nam, Khu đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa (Đợt 2). Vũ Thanh Bình
2 3568/SXD-QLN 23/05/2022 Sở xây dựng Công văn Thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (Đợt 6). Vũ Thanh Bình
3 3427/SXD-KTXD 18/05/2022 Sở xây dựng Công văn Cập nhật giá vật liệu xây dựng đến HTXL trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tháng 4, tháng 5/2022 Phan Lê Quang
4 3043/SXD-QLN 18/05/2022 Sở xây dựng Công văn thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Tòa CC2 - thuộc Dự án Khu dân cư Đông Nam, Khu đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa (Đợt 4). Vũ Thanh Bình
5 3406/SXD-QLN 18/05/2022 Sở xây dựng Công văn Thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu dân cư thu nhập thấp phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá (Toà nhà A3 - Đợt 8). Vũ Thanh Bình
6 3309/SXD-QLN 16/05/2022 Sở xây dựng Công văn đính chính thông tin đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Vũ Thanh Bình
7 3309/SXD-QLN 16/05/2022 Sở xây dựng Công văn đính chính thông tin đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Vũ Thanh Bình
8 01/QĐ-HĐ 13/05/2022 Sở xây dựng Quyết định Phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề mô giới bất động sản năm 2021 Vũ Thanh Bình
9 2533/QĐ-SXD 16/04/2022 Sở xây dựng Công văn Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Phan Lê Quang
10 2401/LSXD-TC 13/04/2022 Sở xây dựng Công văn Công bố giá VLXD đến hiện trường xây lắp Quý 1/2022 Liên Sở Xây dựng - Tài Chính
11 1923/SXD-KTXD 25/03/2022 Sở xây dựng Công văn Cập nhật giá vật liệu xây dựng đến HTXL trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tháng 3/2022 Phan Lê Quang
12 1345/SXD-KTXD 04/03/2022 Sở xây dựng Công văn Cập nhật giá vật liệu xây dựng đến HTXL trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tháng 1, tháng 2/2022 Phan Lê Quang
13 391/QĐ-SXD 15/01/2022 Sở xây dựng Công văn Chỉ số giá quý 4 năm 2021
14 239/QĐ-SXD 11/01/2022 Sở xây dựng Quyết định Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 08 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh
15 151/LSXD-TC 10/01/2022 Sở xây dựng Công văn Đơn giá Quý 4 năm 2021 Liên Sở Xây dựng - Tài Chính