Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 15


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 2654/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn
2 08/2019/QĐ-UBND 09/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định QĐ ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn
3 36/KH-UBND 14/03/2017 UBND Tỉnh Văn bản Kế hoạch Phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020 Ngô Văn Tuấn
4 36/KH-UBND 14/03/2017 UBND Tỉnh Văn bản Kế hoạch Phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020 Ngô Văn Tuấn
5 334 25/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình XD thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa. Lê thị Thìn
6 335 25/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực kinh doanh BĐS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa. Lê thị Thìn
7 335 25/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực Tư pháp XD thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa Lê thị Thìn
8 333 25/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa Lê thị Thìn
9 257 20/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực QH-KT; HĐXD thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa Lê thị Thìn
10 196/QĐ-UBND 17/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực QH-KT; HĐXD thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa Lê thị Thìn
11 17/QĐ-UBND 03/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ ban hành thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài Lê thị Thìn
12 3505/2016/QĐ-UBND 13/09/2016 UBND Tỉnh Quyết định Quy định phân công, phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nguyễn Đình Xứng
13 8724/UBND-TD 08/08/2016 UBND Tỉnh Công văn Kết luận và xử lý phản ánh, kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Huy Lâm và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Xứng
14 2210/QĐ-UBND 17/06/2015 UBND Tỉnh Quyết định Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Nguyễn Ngọc Hồi
15 1228 /QĐ-UBND 02/05/2012 UBND Tỉnh Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa