Văn bản QPPL : Số: 09/2014/TT-BXD


Số hiệu Số: 09/2014/TT-BXD
Cơ quan ban hành Bộ xây dựng
Hình thức văn bản Thông tư
Trích yếu nội dung Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/07//2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Ngày ban hành 07/10/2014
Ngày có hiệu lực 09/01/2014
Người ký duyệt Cao Lại Quang
Từ khóa
Download
  Số: 09/2014/TT-BXD     


«Quay lại

Văn bản khác