Lượt xem: 8265 | Gửi lúc: 05/12/2013 15:42:27

Quy định sử dụng thông tin

Quy định sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử sở xây dựng Thanh Hóa

Hoan nghênh Bạn đọc truy cập Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng Thanh Hóa và đề nghị Bạn đọc lưu ý các điều khoản sử dụng như sau:

Giới hạn trách nhiệm

Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng Thanh Hóa cung cấp thông tin về hoạt động quản lý nhà nước của Sở xây dựng Thanh Hóa và các thông tin liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong nước và quốc tế theo giấy phép của Cục báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin số 80/CP-BC ngày 28/6/2005.

Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng Thanh Hóa không chịu trách nhiệm về mọi hậu quả đối với bạn đọc khi sử dụng các nhận xét, đánh giá, bình luận, khuyến nghị, tư liệu và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng Thanh Hóa.

Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng Thanh Hóa cung cấp địa chỉ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hay liên kết tới nhiều trang thông tin điện tử (website) khác. Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng Thanh Hóa không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin và mọi hậu quả có thể xảy ra liên quan tới việc sử dụng các địa chỉ, liên kết này.

Bản quyền

Bạn đọc có thể tải về, lưu trữ hoặc in các thông tin, tài liệu từ Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng Thanh Hóa với điều kiện phải truyền tải đầy đủ, không được sửa đổi thông tin, tài liệu, hình ảnh. Phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thông tin, công nghệ thông tin, về quyền tác giả và các quyền liên quan. Khi sử dụng các thông tin, tài liệu của Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng Thanh Hóa, người sử dụng phải ghi rõ nguồn “Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng” hoặc ghi Theo: www.moc.gov.vn

Bảo vệ thông tin cá nhân

Thu thập thông tin: Một số dữ liệu liên quan tới việc truy cập của Bạn đọc như thời gian, địa chỉ IP, URL, số trang (pages visited) sẽ được Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng Thanh Hóa tự động thu thập và lưu trữ. Các dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân như họ tên, chức vụ, địa chỉ, email, số điện thoại,... sẽ chỉ được thu thập và lưu trữ khi có sự chấp thuận trước của người sử dụng.

Sử dụng thông tin: Các thông tin thu thập chỉ được sử dụng cho hai mục đích:

1) Thống kê số lượng Bạn đọc truy cập tới các chuyên mục của Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng Thanh Hóa để nâng cao chất lượng của Cổng;

2) Đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng cá nhân như gửi ý kiến góp ý, hỏi đáp về chính sách, pháp luật xây dựng. Các biện pháp cần thiết sẽ được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân thu thập được và thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp cho bất cứ bên thứ ba nào.

Cổng thông tin điện tử Sở xây dựng Thanh Hóa bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản quy định sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử này vào bất cứ thời điểm nào mà không có nghĩa vụ phải báo trước cho người sử dụng.