Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 14


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 25/2023/QĐ-UBND 23/06/2023 UBND Tỉnh Quyết định Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm
2 176/QĐ-UBND 01/10/2022 UBND Tỉnh Quyết định Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Mai Xuân Liêm
3 1846/QĐ-UBND 30/05/2022 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2022 Nguyễn Văn Thi
4 2654/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn
5 08/2019/QĐ-UBND 09/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định QĐ ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn
6 335 25/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực kinh doanh BĐS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa. Lê thị Thìn
7 334 25/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình XD thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa. Lê thị Thìn
8 335 25/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực Tư pháp XD thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa Lê thị Thìn
9 333 25/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa Lê thị Thìn
10 257 20/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực QH-KT; HĐXD thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa Lê thị Thìn
11 196/QĐ-UBND 17/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ công bố TTHC trong lĩnh vực QH-KT; HĐXD thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa Lê thị Thìn
12 17/QĐ-UBND 03/01/2017 UBND Tỉnh Quyết định QĐ ban hành thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài Lê thị Thìn
13 3505/2016/QĐ-UBND 13/09/2016 UBND Tỉnh Quyết định Quy định phân công, phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nguyễn Đình Xứng
14 2210/QĐ-UBND 17/06/2015 UBND Tỉnh Quyết định Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Nguyễn Ngọc Hồi